Connecting...

Seicolegydd Clinigol

Job Title: Seicolegydd Clinigol
Contract Type: Part-time
Location: Newport
Industry:
Salary: £ 40,028 (pro rata - Band 8a, Pwynt 1)
Contact Name: Donna Morgan - 01633 748001
Contact Email: donna.morgan8@wales.nhs.uk
Job Published: March 08, 2017 16:47

Job Description

Sylfaen Plant De Gwent
(Sparkle Appeal / Cronfa Loteri Fawr)

Seicolegydd Clinigol Sparkle

Oriau gwaith: 26 awr yr wythnos

Cyflog: £ 40,028 (pro rata - Band 8a, Pwynt 1)

Contract tymor penodol hyd at: 31 Mawrth, 2019

Lleoliad: Canolfan Blant Serennu

(To view this job in English please click here: https://www.jobsinpsychology.co.uk/jobs/clinical-psychologist-8)

Mae cyfle cyffrous wedi codi i archwilio, datblygu a chyflwyno Gwasanaeth Therapiau Seicolegol yng Nghanolfan Blant Serennu yng Nghasnewydd, De Cymru. Mae'r adielad unigryw yma ychydig oddi ar yr M4, yn gartref i ganolfan ddydd integredig ar gyfer plant ag anableddau / anawsterau datblygiadol rhwng 0 a 18 oed, gan ddarparu cyfleoedd iechyd, gofal cymdeithasol a hamdden mewn un lleoliad. Mae wedi ei adeiladu mewn menter ar y cyd rhwng yr elusen y Blant De Gwent Sylfaen (‘Sparkle Appeal’) a ABUHB ac yn gweithredu fel rhwydwaith cymorth ar gyfer yr uned teulu cyfan gydag amryw o gyfleusterau a gweithgareddau hamdden ar gael.

Mae'r swydd hon wedi cael ei datblygu gan y ‘Sparkle Appeal’ a chaiff ei ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr. Fe'i datblygwyd yn dilyn proses ymgynghori gyda rhieni ynglŷn â'r angen a nodwyd ar gyfer cymorth therapiwtig. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio yng Nghanolfan Blant Serennu a bydd yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau seicolegol arbenigol i blant a theuluoedd yn y ganolfan, yn enwedig cefnogi rhieni a brodyr a chwiorydd ar ffurf gwaith grŵp a rhieni yng nghyd-destun diagnosis diweddar.

Bydd deiliad y swydd yn ymrwymedig, yn ddeinamig, yn arloesol, yn hynod o hyblyg ac yn ymatebol i anghenion teuluoedd. Bydd datblygu'r swydd hon yn cael ei siapio drwy ymgynghori'n agos â defnyddwyr gwasanaethau, Ymddiriedolwyr Sefydliad Blant De Gwent a Blaenau'r Seicoleg Glinigol ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd Seicolegol Plant a Theuluoedd Gwent.

Bydd y swydd yn atebol i Reolwr y Ganolfan Blant Serennu gyda Gwasanaeth Seicoleg Glinigol Plant a Theuluoedd Gwent yn ddarparu cefnogaeth broffesiynol a goruchwyliaeth gan sicrhau bod deiliad y swydd yn cael ei gefnogi glir ym mhob agwedd ar eu datblygiad. Maent yn dîm cryf, brwdfrydig sy'n cyfarfod yn rheolaidd i adolygu cymheiriaid, cefnogaeth a goruchwyliaeth, gydag ymdeimlad cryf o hwyl a pherthyn.

Am ffurflen gais, cysylltwch â Carla Hopkins ar 01633 748092 neu anfon e-bost i Carla.hopkins@wales.nhs.uk. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Donna Morgan, Rheolwr Canolfan Serennu Plant ar 01633 748001; e-bost donna.morgan8@wales.nhs.uk
Noder y bydd y swydd yn cau ar ol dderbyn digon o ceisiadau. Cynhelir cyfweliadau yn cael eu trefnu ar gyfer mis Ebrill.

Anfonwch ffurflenni cais wedi'u llenwi at: Carla Hopkins, Sparkle Appeal
Canolfan Serennu Plant, oddi Cwrt Camlas, High Cross Road, Rogerstone, NP10 9LY
E-bost: carla.hopkins@wales.nhs.uk

Get similar jobs like these by email

By submitting your details you agree to our T&C's